System obsługi subskrypcji i płatności AvanGate + Presta

AvanGate + Presta

Stworzyliśmy integrację systemu obsługi płatności internetowych i sprzedaży oprogramowania o nazwie AVANGATE jako integrację z systemem PRESTA. Nasz mechanizm obsługuje Avangate jako dodatkową wtyczkę płatności Presta w pełni integrująca proces sprzedaży i potwierdzania przelewu środków. Dodatkowo system Presta posiada rozwiązanie generujące klucze dostępowe do oprogramowania. W zależności od rodzaju produktu czy jest to licencja standlone czy licencja subskrypcyjna klient ma możliwość odnowienia subskrypcji.

Dodatkowo stworzyliśmy integrację na poziomie afiliacji tak, że sprzedaż wygenerowana po stronie Avangate znajduje swoje odzwierciedlenie po stronie Presta - w przypadku sprzedaży produktu przez afilianta Avangate Presta odbiera status, tworzy klienta, koszyk, zamówienie, a następnie generuje klucze dostępowe. System jest obecnie w fazie dalszego rozwoju.

Cenobitz.com oferuje kompleksowe wsparcie, wdrożenie i przygotowanie integracji Avangate + Presta jako systemu zewnętrznego pozwalającego na dodatkowe funkcjonalności typu monitorowanie sprzedaży, generowanie kluczy, zarzązanie subskrypcjami itp.

Specyfikacja

  • CMS: custom module, Presta
  • Wersja produkcyjna: 2017-05-10
  • Wersja: 1.0.1
  • Branża: producenci oprogramowania

OFERTA NA SKLEP KONTAKT Z CENOBITZ